ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาฯ จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนสานฝันสู่ดอย

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ Visiting Professor ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับอาจารย์ณัฐธัญญา อนันตโชติ

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์