ข่าวประชาสัมพันธ์

อวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน 2021

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาจีนวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์แต่งกายชุดล้านนา

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาจีนวิทยาจัดจัดกิจกรรมค่ายวิจัยสำนักวิชาจีนวิทยา

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณจาตุรนต์ ฉายแสง หัวข้อ "นานาทรรศนะด้านการศึกษา"

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์