กิจกรรมของสำนักวิชา

กิจกรรม CLC Speech contest

หมวดหมู่ข่าว: sinology-กิจกรรมของสำนักวิชา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะกิจกกรมการแข่งขัน Sino's Got Talent ประจำปี 2023

หมวดหมู่ข่าว: sinology-กิจกรรมของสำนักวิชา