ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยาต้อนรับ Mr.Chen Guangjun รองผู้อำนวยการ และคณะจาก Yunnan Academy of Social Sciences (YASS)

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก