ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยาต้อนรับ Mr.Chen Guangjun รองผู้อำนวยการ และคณะจาก Yunnan Academy of Social Sciences (YASS)

คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยาต้อนรับ Mr.Chen Guangjun รองผู้อำนวยการ และคณะจาก Yunnan Academy of Social Sciences (YASS)

Categories: sinology-ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบปะและให้โอวาสแก่อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2566

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบปะและให้โอวาสแก่อาจารย์อาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2566

Categories: sinology-ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
การเสวนาวิชาการ เรื่อง

การเสวนาวิชาการ เรื่อง "ความท้าทายต่อการพัฒนากลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในแถบอนุภาคลุ่มน้ำโขงผ่านการพัฒนาเชิงพื้นที่และกฎระเบียบ"

Categories: sinology-ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก