เชิญรับฟังการเสวนาผ่านสื่อออนไลน์ หัวข้อ "การเสวนาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงาน"

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จากสาขาวิชาจีนศึกษา สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง

ขอเชิญรับฟังการเสวนาผ่านสื่อออนไลน์ (Webex Meetings) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานจริงในอนาคต ในหัวข้อ "การเสวนาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงาน"

โดยวิทยากร

1. ดร. เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อดีตเลขานุการโท-เอก กองกิจการเพื่อการพัฒนา กรมองค์การระหว่างประเทศ

2. คุณสณฑ์ วางสวิตต์ ประธานบริษัทวางสวิตต์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด

3. คุณมาลินี แซ่ตั้ง อดีตผู้ช่วยฝ่ายการศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย(จีนศึกษารุ่น1, CNS58)

ในวันเสาร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป ทาง Webex Meetings

Join from the meeting link

https://l.facebook.com/l.php...

Join by meeting number

Meeting number (access code): 184 465 4723

Meeting password: KCw4Z6YdBe8

Join by phone

QR code

 |   |  542 ครั้ง