สำนักวิชาจีนวิทยาขอแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์นารชาติ วัง

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์นารชาติ  วัง อาจารย์ประจำสำนักวิชาจีนวิทยา ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (History) ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

 |   |  334 ครั้ง