สำนักวิชาจีนวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์แต่งกายชุดล้านนา

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทำงานกิจกรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักวิชาจีนวิทยา จัดกิจกรรมรณรงค์แต่งกายชุดล้านนา กิจกรรมครั้งนี้ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรภายในสำนักวิชาแต่งกายชุดล้านนาในวันศุกร์ที่ 12,19, วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ และวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

 |   |  289 ครั้ง