สำนักวิชาจีนวิทยาได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 สำนักวิชาจีนวิทยาได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ "แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนออนไลน์ด้วยระบบ LMS" ณ ห้อง S1-206 กิจกรรมครั้งนี้ สำนักวิชาได้รับเกียรติจากอาจารย์ภูตะวัน  โฮ และอาจารย์สรญา  ถาวร ดำเนินกิจกรรมในฐานะคุณกิจ และอาจารย์ปณีญา  กระฎุมพร ดำเนินกิจกรรมในฐานะคุณอำนวย

 |   |  307 ครั้ง