สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาสัมนา ครั้งที่ 4

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาสัมนา ครั้งที่ 4 (BC startup exhibition) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาภาษาจีนธุรกิจ ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ภายใต้กรอบ “BC Beyond you Can think”  ณ อาคารสำนักวิชา 1 (E1) บริเวณชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 17.00 น.

 |   |  736 ครั้ง