เชิญชวนร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านจีนศึกษา “การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยตอนบนต่อยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาจีนศึกษาขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านจีนศึกษา ภายใต้หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยตอนบนต่อยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจีนศึกษาในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

 |   |  290 ครั้ง