ต้อนรับคณะจากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 สำนักวิชาฯ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้ได้หารือการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแก่นักศึกษาในสาขาวิชาและต่างสาขาวิชา ตลอดตนการจัดกิจกรรมนักศึกษาร่วมกันในอนาคต ในโอกาสนี้ มก. ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาจีน ระดับ ป.โท และ ป.เอก ด้วย

 |   |  437 ครั้ง