คุณจาตุรนต์ ฉายแสง หัวข้อ "นานาทรรศนะด้านการศึกษา"

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ได้เชิญคุณจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาบรรยายพิเศษหัวข้อ "นานาทรรศนะด้านการศึกษา" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Principles of Education and Teaching Profession ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า และช่วงบ่ายได้พบปะ พูดคุยกับคณาจารย์สำนักวิชาจีนวิทยา อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนภาษาจีนในยุคปัจจุบันและอนาคต และหลังจากนั้นได้ไปเยี่ยมชมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

 |   |  296 ครั้ง