เชิญชวนเข้าร่วมงานนิทรรศการ “วันวัฒนธรรม สัมผัสมนต์เสน่แดนมังกร”

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ “วันวัฒนธรรม สัมผัสมนต์เสน่แดนมังกร” ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 15.00 - 18.00 ณ ลานประดูแดง อาคาร M Square

 |   |  358 ครั้ง