ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สำนักวิชาจีนวิทยา โดยอาจารย์ ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา อาจารย์ ดร.ปิยธิดา ว่องเลิศฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ คณะศึกษาดูงานประกอบด้วยผู้บริหารและคุณครู 4 ท่าน จำนวนนักเรียนสายศิลป์-ภาษาจีน ชั้น ม.4 – 6 จำนวน 38 คน ในการนี้ อาจารย์แอนนี คำสร้อย (คณะทำงานประชาสัมพันธ์) ได้แนะนำหลักสูตรของสำนักวิชา และเชิญเจ้าหน้าที่บริหารของศูนย์ภาษาฯ แนะนำศูนย์ภาษาฯ ด้วย

 |   |  569 ครั้ง