บทสัมภาษณ์ "ครูอ้อม" นางสาวนันทพร ก้อนรัมย์

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เว็บไซต์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์นางสาวนันทพร ก้อนรัมย์ บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีน สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นนักศึกษาผู้พิการทางสายตา จึงขอเชิญชวนทุกท่านอ่านเรื่องราวเส้นทางการเป็นครูของ "ครูอ้อม" ได้จากบทสัมภาษณ์ โลกมืดสนิท จากลูกศิษย์สู่...การเป็น "ครูสอนภาษาจีน" bit.ly/3cij6wc

 |   |  424 ครั้ง