แจ้งประกาศสำนักวิชาจีนวิทยา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการติดเชื้อและรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต และมีหลักฐานชัดเจนว่ามีผู้ป่วย หรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย สำนักวิชาจีนวิทยามีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักศึกษา จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตามประกาศแนบนี้

 |   |  253 ครั้ง