ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Lin Caijun (林才均) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese Languag)

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาจีนวิทยาขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Lin Caijun (林才均) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese Language) อนุสาขาวิชาภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ จากมติสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

 |   |  331 ครั้ง