สำนักวิชาฯ จัดโครงการเรียนรู้ศิลปะแบบบูรณาการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2562 สำนักวิชาฯ จัดโครงการเรียนรู้ศิลปะแบบบูรณาการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ลานจอดรถอัฒจันทร์สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปะจีนและศิลปะท้องถิ่น (ล้านนา) ผ่านกิจกรรมการตัดตุง 12 นักษัตร โดยใช้เทคนิคการตัดกระดาษแบบลวดลายจีน มาประดับบนผืนตุงล้านนา การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเผยแพร่วัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยแก่ชาวต่างชาติ และได้สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นต่อไป

 |   |  244 ครั้ง