สำนักวิชาฯ จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนสานฝันสู่ดอย

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 มีนาคม 2562 สำนักวิชาฯ จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนสานฝันสู่ดอย ภายใต้โครงการจีนวิทยาบ่มเพาะต้นกล้าสู่สังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนได้แสดงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากสาขาวิชาชีพของตนเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม กิจกรรมนี้ได้ดำเนินกิจกรรมมากมาย เช่น ฐานทำบัวลอย (汤圆) ฐานถักเชือกและตัดกระดาษจีน (中国结和剪纸) เป็นต้น

 |   |  231 ครั้ง