เชิญรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของจีนต่อประเด็นความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน”

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทของจีนต่อประเด็นความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน” 中国在东盟安全问题上的角色研讨โดยพลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องพวงชมพู ชั้น 5 M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  343 ครั้ง