แสดงความยินดีกับอาจารย์ณัฐธัญญา อนันตโชติ

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาจีนวิทยาขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ณัฐธัญญา  อนันตโชติ (ขวา) ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรผู้มีพัฒนาการด้านผลการเรียน “ระดับดีมาก” จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2560

 |   |  334 ครั้ง