สำนักวิชาจีนวิทยาจัดกิจกรรมอบรม “หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่”

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562 สำนักวิชาจีนวิทยาจัดกิจกรรมอบรม “หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่” แก่นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน จำนวน 47 คน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชนประจำภาคเหนือ บ้านริมกก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ครบตามหลักสูตรและนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครูได้อย่างมีคุณภาพต่อไปเมื่อวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562 สำนักวิชาจีนวิทยาจัดกิจกรรมอบรม “หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่” แก่นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน จำนวน 47 คน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชนประจำภาคเหนือ บ้านริมกก ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ครบตามหลักสูตรและนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครูได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

 |   |  230 ครั้ง