สำนักวิชาฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักวิชาจีนวิทยาโดยอาจารย์เมยาวี สุทธนี และอาจารย์นพเก้า แซ่เขา ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนพานพิทยาคม จำนวน 78 คน เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและแนะนำสาขาวิชาของสำนักวิชาจีนวิทยา

 |   |  334 ครั้ง