ต้อนรับ Mr. Huang Shengsung ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาจีน มหาวิทยาลัย National Cheng Kung University (NCKU)

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2562 สำนักวิชาจีนวิทยา โดย ผศ. ดร.ร่มเย็น  โกไศยกานนท์ ได้ต้อนรับ Mr. Huang Shengsung ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาจีน มหาวิทยาลัย National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พร้อมคณะ ได้แก่ Associate Professor Tsai Meilin และ Ms. Hsieh Yuchinในโอกาสเดินทางมาเยือนสำนักวิชาจีนวิทยา เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ในการนี้ ผศ. ดร.ร่มเย็น  โกไศยกานนท์ ได้ร่วมหารือทิศทางความร่วมมือในอนาคตกับทางศูนย์ ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น และการจัดทำโครงการวิจัยร่วมในอนาคต

 |   |  242 ครั้ง