คณะนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา ได้เข้าร่วมเผยแพร่ความรู้และศิลปวัฒนธรรมจีน

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน คณะนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา ได้เข้าร่วมเผยแพร่ความรู้และศิลปวัฒนธรรมจีนแก่หน่วยงาน/องค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงราย และเทศบาลนครเชียงราย การร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจของสำนักวิชา ตามยุทธศาสตร์สำนักวิชาคือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-จีน โอกาสนี้นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน และได้รับความบันเทิงผ่านการเชิดสิงโต-มังกร การแสดงกังฟู และการแสดงระบำจีน ด้วย

 |   |  234 ครั้ง