สำนักวิชาจีนวิทยา จัดกิจกรรมฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิชาจีนวิทยา จัดกิจกรรมฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560แก่บัณฑิตสำนักวิชาจีนวิทยา จำนวน 362 คน โดยมีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 12กุมภาพันธ์ 2562  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเย็น  โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา ได้อวยพรให้บัณฑิตมีความสุขมีความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ ได้ย้ำกับบัณฑิตว่าหากประสงค์จะให้สำนักวิชาเพิ่มพูนความรู้หรือทักษะอื่นเกี่ยวกับจีน เช่นทักษะการแปล ทักษะภาษาจีนที่เกี่ยวกับวิชาชีพ  สามารถแจ้งผ่านกลุ่ม FacebookMFU Sinology Alumni ผ่านลิ้ง www.facebook.com/groups/310531176475590/

 |   |  255 ครั้ง