สำนักวิชาจีนวิทยาขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: sinology-กิจกรรมของสำนักวิชา

สำนักวิชาจีนวิทยาขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทั้งสี่สาขาวิชาทุกท่าน

เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอบคุณภาพจาก MFU TODAY

愿你前程似锦,步步高升;愿你梦想成真,事业有成。无论走到哪里,都能用学到的知识和经验,照亮自己的路。毕业快乐!

图片来源:MFU TODAY

 |   |  83 ครั้ง