นักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยาได้รับรางวัลจากการประกวดร้องเพลงจีน ประจำปี 2023 ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: sinology-กิจกรรมของสำนักวิชา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยาที่ได้รับรางวัลจากเวที “การประกวดร้องเพลงจีน ประจำปี 2023 ระดับอุดมศึกษา” ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

โดยมีรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. นางสาว เสาวนีย์ ภูดิน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาจีนศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากบทเพลง “特别的爱给特别的你”

2. นายวงศ์ชยุตม์ คงธนจิระปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาจีนศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากบทเพลง “流光机”

3. นางสาวสุกัลยา สุวรรณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และนางสาวรังษิมา ชนะพิมพ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ได้รับรางวัลชมเชย จากบทเพลง “四季予你”

4. นางสาวสิรินพร วัฒนสมบัติ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้รับรางวัลชมเชย จากบทเพลง “爱殇”

--------------------------------------------------------------------------

祝贺皇太后大学汉学院的学生在诗琳通中国语言文化中心和皇太后大学孔子学院联合举办的2023年皇太后大学孔子学院中文歌曲大赛

获奖名单如下:

1. 中国研究专业二年级的SAOWANEE PHUDIN同学凭借歌曲《特别的爱给特别的你》荣获一等奖

2. 中国研究专业二年级的WONGCHAYUT KONGTHANAJIRAPANYA同学凭借歌曲《流光机》荣获三等奖

3. 商务汉语专业二年级的SUKANYA SUWANNA同学和汉语师范专业的RANGSIMA CHANAPIM同学凭借歌曲《四季予你》荣获优秀奖

4. 汉语言文化专业三年级的SIRINPORN WATTANASOMBUT同学凭借歌曲《爱殇》荣获优秀奖

 |   |  176 ครั้ง