คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยาต้อนรับ Mr.Chen Guangjun รองผู้อำนวยการ และคณะจาก Yunnan Academy of Social Sciences (YASS)

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

วันที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 09.30 น. อ.ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์จากสำนักวิชาจีนวิทยาร่วมต้อนรับ Mr.Chen Guangjun รองผู้อำนวยการ และคณะจาก Yunnan Academy of Social Sciences (YASS) ตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายได้แนะนำข้อมูลเบื้องต้นในองค์กร และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ รวมไปถึงความร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคต

云南省社会科学院访问团于11月6日上午9.30与汉学院进行座谈,座谈初始由汉学院院长陈昌旭介绍了汉学院的相关情况,云南省社会科学院副院长陈光俊就社科院的情况在会上作了简单的介绍,两院老师在社会科学研究双方做了积极的探讨。希望再今后的社会科学研究方面能取得一定的合作!

 |   |  143 ครั้ง