สาขาวิชาจีนศึกษา สำนักวิชาจีนวิทยา ร่วมกับ ร่วมกับโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรม CNS on Tour และค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน

หมวดหมู่ข่าว: sinology-งานวิชาการ

ในวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 สาขาวิชาจีนศึกษา และคณาจารย์จากสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายร่วมกันจัดกิจกรรม CNS on Tour และค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 5และ 6 ร่วมกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งในปีนี้ได้จัดกิจกรรม CNS on Tour ณ ศุนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยกิจกรรม ทั้ง 6 ฐาน ได้แก่ การเขียนพู่กันจีน การวาดภาพจีน การตัดกระดาษจีน การชงชาจีน การถักเชือกจีนและฐานความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเน้นการแนะนำให้ความรูู้และความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับสำนักวิชาจีนวิทยา รวมถึงภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 
2023年 9月 10日 皇太后大学汉学院中国研究专业及其他专业教师为清莱府永存中学高中生举办 CNS on Tour 和中国语言文化发展营,本活动已连续举办三年,今天首次邀请永存中学师生来到皇太后大学校园。同学们在汉学院教师的带领下参观了诗琳通中国语言文化中心,各位教师为同学们提供了中国书法、中国剪纸、中国茶艺、中国画等丰富多彩的活动。本次活动加强了永存中学师生对皇太后大学汉学院的了解,同时也培养了学生们的中华才艺。
--------------------------------------
รูปภาพเพิ่มเติม:
更多图片:

 |   |  143 ครั้ง