การเสวนาวิชาการ เรื่อง "ความท้าทายต่อการพัฒนากลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในแถบอนุภาคลุ่มน้ำโขงผ่านการพัฒนาเชิงพื้นที่และกฎระเบียบ"

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์นรชาติ วัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ มีชัยโย อาจารย์ซ่อซิง เมธาธารณ์กุล และอาจารย์เอกชัย ทวีปวรชัย คณาจารย์จากสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาวิชาการด้านการวิจัยในบริบทประชาคมอาเซียน เรื่อง "ความท้าทายต่อการพัฒนากลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในแถบอนุภาคลุ่มน้ำโขงผ่านการพัฒนาเชิงพื้นที่และกฎระเบียบ" ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับโจทย์วิจัยอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและด้านพลเมืองในบริบทรัฐสภาเพื่อนำมาสู่บทบาทของรัฐสภาในการสร้างความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในพลวัตโลก

2023年8月31日至9月2日 ,由泰国上议院举办的“空间开发和法规对大湄公河次区域经济合作机制发展的挑战”研讨会在清莱遗产酒店会议中心(The Heritage Chiang rai Hotel and Convention)举行。泰国皇太后大学汉学院王伟民副教授、陈伟易助理教授、李学仙老师与盘富进老师受邀参会。在此次议会中,泰国上议院集思广益,与诸位老师针对东盟在政治与安全、经济、可持续发展和公民身份方面的研究问题展开讨论。本次研讨会在建立东盟全球动态中心地位发挥了重要作用。

 |   |  150 ครั้ง