อาจารย์ไซมอน โจนส์ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ไซมอน โจนส์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standard Framework, UKPSF) AdvanceHE ระดับ Fellow (FHEA) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

祝贺皇太后大学汉学院西蒙老师于2023年10月5日通过了教学组织标准 The United Kingdom Professional Standard Framework(UKPSF)AdvanceHE 审核获得 Fellow (FHEA) 等级。

 |   |  74 ครั้ง