สำนักวิชาจีนวิทยา ร่วมกับ บริษัท เอ็นพีพี ไชนิส โฮม จำกัด จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

หมวดหมู่ข่าว: sinology-งานวิชาการ

สำนักวิชาจีนวิทยา ร่วมกับ บริษัท เอ็นพีพี ไชนิส โฮม จำกัด จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหว่างวันที่ 4 - 10 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดระยะเวลาการเข้าอบรม น้องๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ภาษาจีนพื้นฐาน และร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมจีน (ประดิษฐ์โคมจีน พวงกุญแจจากการถักเชือก วาดภาพปลาทองด้วยพู่กันจีน แกะสลักอักษรจีน) นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้จัดทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ทุกกิจกรรมออกแบบขึ้นโดยเน้นการเรียนการสอนแบบ Active learning มุ่งเสริมทักษะภาษาจีนแก่เยาวชน และสร้างทัศนคติที่ต่อภาษาและวัฒนธรรมจีน

2023年10月4-10日,皇太后大学汉学院为NPP CHINESE HOME CO.,LTD(汉语培训中心)在M square ME323教室举办了“汉语语言文化营”活动。本次活动旨在提高泰国中小学生汉语水平及中国文化的兴趣。汉学院教师们采用Active Learning 教学法,不仅开设了汉语交际课程,还设计了灯笼制作、中国结、中国画儿、剪纸等中国文化体验活动。另外,教师们还带学生参观了皇太后大学及清莱府的各个旅游景点。

 |   |  149 ครั้ง