ผู้แทนจากบริษัทในเครือ ExxonMobil ในประเทศไทยได้เข้าพบปะกับผู้แทนคณาจารย์สำนักวิชาจีนวิทยา

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 กันยายน 2565 ผู้แทนจากบริษัทในเครือ ExxonMobil ในประเทศไทยได้เข้าพบปะกับผู้แทนคณาจารย์สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยทางบริษัทฯ มีความต้องการที่จะรับนักศึกษาที่มีทักษะภาษาจีนเข้าร่วมงานกับบริษัทเป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะรองรับธุรกิจที่กำลังเติบโตในประเทศไทย จึงมีการนำเสนอต่อสำนักวิชาฯ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภาพรวมของการทำงาน ตำแหน่งงานที่ใช้ภาษาจีนที่เปิดรับ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรของทางสำนักวิชา และแนวโน้มของนักศึกษาที่มีทักษะการสื่อสารภาษาจีน เพื่อสร้างความร่วมมือในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ และโอกาสในการร่วมงานให้กับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายในอนาคต นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรม Career Talk ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาทำความรู้จักธุรกิจของบริษัท รับฟังประสบการณ์การทำงานจากพนักงานและแนะนำตำแหน่งงานที่ใช้ภาษาจีน กระบวนการรับสมัคร รวมถึงโครงการฝึกงานให้กับนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากคณาจารย์และนักศึกษาจากสำนักวิชาจีนวิทยาเป็นอย่างดี บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

2022年9月9日,皇太后大学汉学院教师会见了泰国埃克森美孚公司代表。埃克森美孚公司代表表示为应对泰国日益增长的市场需求,公司急需聘用具备汉语能力的大学毕业生。同时公司代表向与会教师提供了公司情况、工作环境以及为具有汉语能力者提供的工作岗位等信息,并听取了有关大学汉语课程与汉语未来发展趋势的信息。汉学院代表教师表示,皇太后大学汉学院期待与埃克森美孚公司开展相关就业合作,为未来进入劳动力市场的学生提供相关工作保障。 公司还为商务汉语专业学生安排了就业讲座,介绍了公司概况,讲述了在职汉语岗位员工的工作经历。此次活动得到了师生们的一致好评,会谈气氛友好。

 |   |  647 ครั้ง