อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาจีน

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565 คณาจารย์จากสำนักวิชาจีนวิทยาได้รับเชิญจากโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้าให้เป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาจีน ภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติมด้านภาษาจีน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภายในบรรยากาศที่มีวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ภาษาจีนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ของจีน เข้าใจในศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และประเพณีของจีน สามารถใช้ภาษาจีนนำเสนอในสถานการณ์ต่างๆ ได้ และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน จากฐานกิจกรรมทั้ง 4 ฐาน ซึ่งแบ่งเป็นฐานร้องเพลงภาษาจีน ฐานพากย์เสียงภาษาจีน ฐานตัดกระดาษจีน และฐานชงชาจีน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายหมุนเวียนเข้าฐานกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมด 115 คน นักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี บรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะของทั้งคณาจารย์และนักเรียน

2022年9月3日,皇太后大学汉学院教师们应清莱市第五中学(Chiangrai Municipality School 5 Denha)盛情邀请作为第五中学开发学生汉语潜能工作坊活动的讲师(激发卓越潜能项目下的附加汉语课程),负责提升该校学生的汉语水平。该活动的主旨是:在一个资源丰富的学习环境中激发学生的汉语学习兴趣;促进学生对中国语言、传统文化、艺术、音乐、历史、地理等的理解;提高学生在各种情境下的口头表达能力;使学生更加积极、主动地去学习汉语。该活动分为:唱歌学汉语、汉语配音、中国剪纸和中国茶文化四个活动基地,共有115名初中生和高中生轮流参加。在活动中学生表现积极、热情高涨,活动现场洋溢着师生的欢声笑语,交织着师生的兴奋和喜悦。

 |   |  459 ครั้ง