สำนักวิชาจีนวิทยาร่วมกับส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมมือจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่คณะเยาวชนจังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาจีนวิทยาร่วมกับส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมมือจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่คณะเยาวชนจังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 40 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จำนวน 40 คน และนักศึกษามหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 100 ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ สังคมและวัฒนธรรมจีนให้แก่กลุ่มเยาวชนดังกล่าว และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายระหว่างกลุ่มเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกิจกรรมที่กลุ่มเยาวชนเข้าร่วมประกอบด้วยการรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ การพัฒนาความสัมพันธ์ วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมจีน และเข้าร่วมกิจกรรมฐานปฏิบัติการจากคณาจารย์สำนักวิชาจีนวิทยาและสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาทิ ฐานดนตรีจีน ฐานวาดภาพจีน ฐานหมากจีน (หมากรุกจีน หมากล้อม ไพ่นกกระจอก) และฐานแพทย์แผนจีน

2022年8月25日皇太后大学汉学院、健康科学学院及外事处在清莱云南友好城市线上青年交流会中共同举办了“中国文化营”文化体验活动,本次活动由皇太后大学、清莱皇家大学和拉贾曼加拉理工大学兰纳校区共计100名(其中皇太后大学40名;清莱皇家大学40名;拉贾曼加拉理工大学兰纳校区20名)在校大学生参加。本次活动加深了学生对中国历史、社会关系和文化的了解,加强了清莱各高校青年之间的联系。 本次文化体验活动圆满结束,活动中由皇太后大学汉学院和健康科学学院的教师举办了主题为中国四艺和中医的特别讲座,介绍了中国书画音乐艺术、中国棋牌(象棋、五子棋、围棋和麻将等)以及中医基础知识,深受广大同学的好评。

 |   |  359 ครั้ง