สำนักวิชาจีนวิทยา ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ มีชัยโย

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาจีนวิทยา ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ มีชัยโย

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

สาขาวิชาจีนศึกษา (Chinese studies) (รหัส 9121)

ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

 |   |  416 ครั้ง