นักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดคลิปวิดัโอสั้น 3 ภาษา (ไทย-จีน-อังกฤษ) ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักจีนวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีนทั้ง 3 คน ได้แก่

1. นางสาวจิดาภา พลรัตน์

2. นางสาวสุนันทา โคตะมูล

3. นางสาวขจีวรรณ ทาสอนพันธุ์

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการจัดการแข่งขันประกวดคลิปวิดัโอสั้น 3 ภาษา (ไทย-จีน-อังกฤษ) ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ หัวข้อ "แอ่วเหนือวิธีใหม่ ห่างไกลโควิด"

จัดการแข่งขันโดย ฯพณฯ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่

 |   |  288 ครั้ง