บัณฑิตพิการทางสายตาคนที่ 2 ของประเทศไทย ที่ใช้อักษรเบรลล์ภาษาจีนในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 2 เกรดเฉลี่ย 3.48

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

“อยากทำในสิ่งที่ตนเองมุ่งมั่น ทุ่มเท ตลอดระยะเวลา 4 ปี ในการเรียนภาษาจีน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอยากพิสูจน์ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าผู้พิการทางสายตาสามารถเรียนภาษาจีนโดยไม่มีอุปสรรค”

สำนักวิชาจีนวิทยาขอแสดงความยินดีกับน้องเซ้นต์ นายวุฒิชัย แซ่ลี้ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน บัณฑิตพิการทางสายตาคนที่ 2 ของประเทศไทย ที่ใช้อักษรเบรลล์ภาษาจีนในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 2 เกรดเฉลี่ย 3.48 โดยน้องเซ้นต์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นี้

ทางสำนักวิชาจีนวิทยาขอให้น้องเซ้นต์ได้ทำตามสิ่งที่น้องตั้งเป้าหมายไว้ ดังคำกล่าวของท่านอธิการบดี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่กล่าวไว้ว่า “สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับความเป็นบัณฑิตนั้น คือการสร้างความสำเร็จให้กับตัวเอง และครอบครัววงศ์ตระกูล แต่ที่เหนือไปกว่านั้น คือการได้ช่วยเหลือผู้อื่น นั่นเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ภาคภูมิใจที่สุด"

 |   |  251 ครั้ง