แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก “โครงการจีนศึกษายุคใหม่” ครั้งที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักจีนวิทยาขอแสดงความยินดีกับนายพรพิพัฒน์ แซ่เล้า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และ นางสาวจินตนา ศรีคำ นักศึกษาปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ในการจัดการแข่งขันแปลล่ามจีน-ไทยใน “โครงการจีนศึกษายุคใหม่” ครั้งที่ 1 และ “การแข่งขันแปลล่ามจีน-ไทย ไทย-จีนสองภาษา ครั้งที่ 10” ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน ประจำปี 2564

 |   |  247 ครั้ง