เสวนาวิชาการด้านจีนศึกษา ชุด “ร่องรอยจีน ในแดนล้านนา” ครั้งที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาจีนวิทยา ร่วมกับ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ได้ดำเนินการเสวนาวิชาการด้านจีนศึกษา ชุด “ร่องรอยจีน ในแดนล้านนา” ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การเปิดเส้นทางรถไฟจีน-ลาว กับการพัฒนาเศรษฐกิจและผลกระทบต่อพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย รับชมย้อนหลังคลิ๊ก

 |   |  278 ครั้ง