สำนักวิชาจีนวิทยาจัดกิจกรรมสัมมนาสำนักวิชา

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาฯ จัดกิจกรรม "สัมมนาสำนักวิชา" ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อระดมความคิดเห็นของบุคลากรและสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสำนักวิชา รวมไปถึงการประเมินผล ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาสำนักวิชา และกำหนดแผนโครงการปฏิบัติการประจำปีต่อไปในอนาคต

 |   |  145 ครั้ง