แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการศิลปวิชาการจีนวิทยา ประจำปี 2564

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาจีนวิทยาได้จัดการเเข่งขันทักษะภาษาจีน ภายใต้โครงการศิลปวิชาการจีนวิทยา ประจำปี 2564 ในการนี้ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันด้านต่างๆ จาก 4 กิจกรรม ประกอบด้วย

1. กิจกรรมเเข่งขันวาดภาพเเละเขียนพู่กันจีน

2. กิจกรรมเเข่งขันร้องเพลงจีน

3. กิจกรรมแข่งขันอ่านกลอนจีน

4. กิจกรรมเเข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน

 |   |  162 ครั้ง