แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "การเขียนโครงร่างวิจัย (ในชั้นเรียน) อย่างไรให้โดนใจกรรมการ"

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 สำนักวิชาจีนวิทยา ได้จัดโครงการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "การเขียนโครงร่างวิจัย (ในชั้นเรียน) อย่างไรให้โดนใจกรรมการ"  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์มารุต ทรรศนากรกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (คุณกิจ) การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดองค์ความรู้ด้านวิจัยที่จะเอื้อประโยชน์ต่อบุคลากรให้เกิดการดำเนินงานผลิตผลงานวิชาการต่อไป

 |   |  155 ครั้ง