สำนักวิชาฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำข้อสอบออนไลน์ ผ่านระบบ LMS" 

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.  คณะทำงานประสานงานการสรรหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (งานประสานระบบ Learning Management System (LMS)   ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำข้อสอบออนไลน์ ผ่านระบบ LMS"  ณ ห้องปฏิบัติการ S1 201 ในการนี้ มีคณาจารย์สนใจเข้ารับการอบรมจำนวนมาก

 |   |  137 ครั้ง