สาขาวิชาจีนศึกษาจัดทำคลังข้อมูลงานวิจัยด้านจีนศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาจีนศึกษา สำนักวิชาจีนวิทยา ได้จัดทำคลังข้อมูลงานวิจัยด้านจีนศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลงานวิจัยและผลงานวิจัยของนักศึกษาปี 4 สาขาวิชาจีนศึกษา ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ คลิ๊ก

 |   |  257 ครั้ง