คณาจารย์สำนักวิชาฯ ร่วมจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์

หมวดหมู่ข่าว: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 คณาจารย์สำนักวิชาจีนวิทยา จำนวน 18 ท่าน เข้าร่วมจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.10 4.12 และ 5.10 ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ฐานกิจกรรมที่จัด เช่น การเขียนพู่กันจีน การถักไหมจีน การชงชา เป็นต้น

 |   |  491 ครั้ง