งานวิชาการ

สำนักวิชาจีนวิทยา ร่วมกับ บริษัท เอ็นพีพี ไชนิส โฮม จำกัด จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

สำนักวิชาจีนวิทยา ร่วมกับ บริษัท เอ็นพีพี ไชนิส โฮม จำกัด จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

Categories: sinology-งานวิชาการ
สาขาวิชาจีนศึกษา สำนักวิชาจีนวิทยา ร่วมกับ ร่วมกับโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรม CNS on Tour และค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาจีนศึกษา สำนักวิชาจีนวิทยา ร่วมกับ ร่วมกับโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ จัดกิจกรรม CNS on Tour และค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน

Categories: sinology-งานวิชาการ