สำนักวิชาจีนวิทยาจัดบริการวิชาการ (ฝึกซ้อมการกล่าวสุนทรพจน์ และการแสดงละครภาษาจีน)

Categories: sinology-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 สำนักวิชาจีนวิทยาได้จัดบริการวิชาการ (ฝึกซ้อมการกล่าวสุนทรพจน์ และการแสดงละครภาษาจีน) ให้แก่นักเรียนมัธยมจากโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเทศบาลนครเชียงรายให้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับภาคและระดับประเทศ การฝึกซ้อมครั้งนี้มี อาจารย์ Ling Jin อาจารย์ Qing Chang และ อาจารย์ Yunke Zhai อาจารย์ประจำสำนักวิชาจีนวิทยา เป็นผู้ฝึกซ้อมและให้ความรู้แก่นักเรียน สำนักวิชาจีนวิทยาขอร่วมส่งกำลังใจให้นักเรียนผู้เป็นตัวแทนจากโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า คว้าชัยได้รับรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีต่อไป

2022年6月11日皇太后大学汉学院的晋玲老师、常青老师以及翟云柯老师为清莱五中学校要参加泰北部和国家级汉语演讲比赛的学生代表辅导了汉语演讲和话剧。本次活动有12位学生和4位老师参加,整个活动进行得非常顺利,学生们也学习训练得很愉快,气氛融洽。最后汉学院在此祝贺每位参加本次活动的同学,在未来参加比赛能获得个很好的成绩,给自己积累一个好经验,大家肯定可以的,加油!

 |   |  161